Енергетичний менеджмент
473

Розуміння споживання енергії будівлями має вирішальне значення в досягненні економії. Тільки в тому випадку, коли фасиліті (Facility) служба точно знає, скільки енергії споживається якою системою/установкою і в якій області будівлі, можуть бути розроблені ефективні інвестиційні заходи, які забезпечать найкращий результат.

Завдання енергетичного менеджменту:

Збір даних

Облік споживання всіх видів енергії та ресурсів в режимі реального часу, який виходить за рамки фіксації загального споживання енергії будівлею. Він також включає моніторинг споживачів, щоб зрозуміти: де, коли і для чого використовується енергія і ресурси. Збір даних повинен проводитися як з боку генеруючого обладнання та підключень до зовнішніх мереж, так і з боку кінцевих споживачів.

Две колонки
Ми пропонуємо різні рішення автоматичного зчитування даних, від портативних приладів до розподілених мереж, на основі провідних чи бездротових технологій, в поєднанні з персоналізованими програмами аналітики.
Перетворення даних

Надання даних про обсяги споживання енергії, як в абсолютних, так і у відносних величинах, зручних для розуміння і порівняння. Різні користувачі можуть по-різному сприймати споживання енергії. Для виробничого підприємства енергія може бути виміряна, наприклад, як «кіловат години (кВт * год), необхідні для виробництва одиниці продукції», для готелю це може означати «кВт * год на одного гостя і годину проживання в номері».

Частиною процесу перетворення є усунення зовнішніх впливів, що дає можливість порівняти споживання енергії в різних будівлях або при різних умовах. Це може включати, наприклад, питоме енергоспоживання на один квадратний метр будівлі або споживання інженерного обладнання, наприклад, холодильного центру, на вироблення кіловата холоду. Враховувати вплив погоди, щоб показати енергоспоживання і його залежність від зовнішніх погодних умов.

Використання математичних моделей для розрахунку ключових показників ефективності та моніторингу будівель.

Две колонки
Справжня цінність систем автоматизованого обліку ресурсів - це використання даних і розрахунок ключових показників ефективності будівель.
Архівування даних

Ведення бази даних енергетичних показників з метою їх зберігання, накопичення і використання протягом періоду часу, достатнього для формування аналітичних звітів.

Візуалізація даних

Перетворення інформації у простий для розуміння (в основному графічний) вид. Формування звітів, які дозволяють легко виявити аномалії в споживанні енергії і надати інформацію для виявлення їх першопричин.

Безперервне виконання зазначених вище завдань, допомагає не тільки визначити можливості оптимізації, але також може використовуватися для перевірки повернення інвестицій в модернізацію будівлі. Ефективне управління енергоспоживанням не тільки вигідне в фінансовому плані, але і стає обов'язковою законодавчою вимогою.

Две колонки
Формування звітів, які дозволяють легко виявити аномалії в споживанні енергії і надати інформацію для виявлення їх першопричин.

Методи управління енергоспоживанням, спрямовані на економію енергії, скорочення витрат і відповідність екологічним вимогам викладені в міжнародному стандарті ISO 50001. Системи автоматизації будівель (BMS) охоплюють всі аспекти управління енергоспоживанням, від збору даних через перетворення та архівування до звітності та аналізу споживання енергії і є основним інструментом для досягнення стандарту ISO 50001.

Для моніторингу основних даних про фактичне споживання автоматизовані системи містять широкий спектр обладнання, а аналітичні програмні модулі перетворюють дані у доступні для розуміння форми. Інтуїтивно зрозуміле представлення інформації дозволяє ефективно планувати поліпшення.