Преимущества внедрения автоматизированных инженерных систем (BMS систем) от Green Project Group
356

Впровадження систем автоматизації будівель (англ. Building Management System - BMS) при створенні та реконструкції об'єктів регламентується вимогами нормативних документів ДСТУ-Н Б В.2.5-37: 2008, ДСТУ EN 15232-1 діє до: 2017.

Незважаючи на це, досить часто для Інвестора або Девелопера система автоматизації будівлі являє собою надлишкову інженерну систему, що вимагає додаткових капітальних витрат. Пошук шляхів оптимізації бюджету будівельного проекту призводить якщо не до повного виключення системи автоматизації будівлі, то до її спрощення до рівня локальних систем управління в складі інших інженерних систем. В результаті будівля оснащується розрізненими елементами автоматики, функціонал яких зводиться до захисту обладнання та підтримання постійних робочих параметрів обладнання, незалежно від реального навантаження. Виконати оптимізацію споживання енергії або оцінку ефективності експлуатації будівлі при такому підході неможливо.

Впровадження комплексних систем автоматизації будівель це не тільки виконання вимог нормативних документів. BMS - основний інструмент управління і забезпечення енергоефективності будівель, що дозволяє оптимізувати експлуатаційні витрати і, отже, збільшити прибутковість бізнесу.

Переваги впровадження BMS:

Комплексний контроль 24/7

Безперервний контроль параметрів всього обладнання та інженерних систем будівель. Централізоване диспетчерське управління інженерними системами, як в межах однієї будівлі, так і в рамках підприємства в цілому. Контроль використання енергії всіма основними споживачами.

Оперативне інформування технічних служб при виникненні аварійних і позаштатних ситуацій. Формування повідомлень про позаштатних режимах роботи і показниках, значення яких виходять за рамки допустимих меж.

Ефективне використання енергії та інших ресурсів

Скорочення споживання енергії. Комплексні функції управління і відповідні режими експлуатації сконфігуровані для фактичного використання енергії будівлями в залежності від реальних потреб для запобігання зайвого використання.

Оптимізація роботи обладнання і технологічних процесів, мінімізація природного зносу обладнання. Автоматичне планування робіт з технічного обслуговування, виходячи з фактичних потреб і напрацювання ресурсу.

Інструмент аналітики

Візуалізація енергоспоживання і виявлення можливостей для економії, оцінка енергетичних характеристик електрообладнання.

Реєстрація та архівування технологічних процесів інженерних систем, подій, аварій і дій диспетчерської служби. BMS - це «чорний ящик» будівлі, бортовий самописець, який дозволить провести аналіз подій, що передують аварій, і дій диспетчерів.

Безпека обладнання

Комплексний захист і запобігання фізичних пошкоджень обладнання шляхом раннього виявлення аварійних ситуацій. Блокування помилкових дій і взаємовиключних режимів роботи обладнання і систем.

Зведення до мінімуму людського фактора при експлуатації обладнання і систем.

Зручність експлуатації

Забезпечення зручності контролю і управління для різних цільових груп користувачів завдяки персоніфікованому інтерфейсу і єдиної поданням безлічі об'єктів.